CAMPANIA 2%

Directionati 2% din impozitul pe venit! Conform Codului Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii. In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.
2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data anuntata. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat. Puteti dona doi la suta (2%) din impozit catre ASOCIATIA HANDICAPATILOR FIZICI JUD. HARGHITA astfel:

- Cereti FORMULARUL 230 de la sediul Asociatiei;
- Descarcati FORMULARUL 230 ”Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara);
- Tipariti FORMULARUL 230 (1 pagina) in doua exemplare;
- Completati Formularul 230
- Semnati si depuneti personal FORMULARUL 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv)
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul).
- Formularul se poate depune si la sediul Asociatiei